Kehomielen asiantuntija työfysioterapeutti Jaana C. Uusi-Kokko

           

Työfysioterapeutti Jaana C. Uusi-Kokolla on 20 vuoden ammatillinen kokemus fysioterapiasta, terapeuttisen hoitavat kädet ja asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmiseen.

Olen fysioterapeutti, erikoistunut työfysioterapeutiksi, psykofyysisen fysioterapian ja tekonivelpotilaan hoidon asiantuntijaksi ja akupunktioon. Olen  työskennellyt tuki- ja liikuntaelinsairauksia mm. reumatautia sairastavien parissa fysioterapeuttina mm. yksityisellä lääkäriasemalla, Kunnossa kaiken ikää -projektin vetäjänä, palvelutalossa ja kuntoutumiskeskuksessa. Olen kehittänyt tavoitteellisesti ammattitaitoani hankkimalla täydentävää lisäkoulutusta fysioterapeutin (lääkintävoimistelijan) opintojeni lisäksi.

 

Työhyvinvoinnin ja työergonomian asiantuntija. Tuorein ammattikorkeakoulussa käyty koulutukseni on työterveyshuollon täydennyskoulutus ja olen valmistunut joulukuussa 2009 työfysioterapeutiksi, jonka pätevyyden saatuani voin toimia myös Työterveyshuoltolain 3 § 4 kohdan vaatimusten mukaisissa työterveyshuollon tehtävissä.   

 

 Psykofyysisen fysioterapiaan erikoistumiseen kiinnostus on noussut vuosien myötä lisääntyneiden kipu-, masennus- ja uupumusasiakkaiden kohtaamisista. Vuoden pituisen erikoistumiskoulutuksen myötä sain lisää keinoja kehon ja mielen tasapainoon ohjaamiseen, mm. erilaisiin rentoutusterapioihin ja tietoisuustaitojen ohjaamiseen. Tein kehittämistyöni syömishäiriöitä sairastavan aikuisen fysioterapiasta. Sain kartutettua tietoutta laajasti mielenterveys- ja traumakuntoutukseen liittyvästä fysioterapiasta. Psykofyysinen lähestymistapa on läsnä totettamassani fysioterapiassa. 

 

Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa kirjoittamani artikkeli ”Annabella -peilin takana ja edessä. Syömishäiriötä sairastavan aikuiskuntoutujan psykofyysinen fysioterapia” on luettavissa sähköisessä artikkelikirjassa s. 64-75 http://www.tamk.fi/cms/hakumm.nsf/lupgraphics/Psykofyysinen_fysioterapia3.pdf/$file/Psykofyysinen_fysioterapia3.pdf 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapian osaaminen on karttunut kokemuksellisesti työvuosien aikana. Pidän ammatilliset taitoni ajantasalla kouluttautumalla fysioterapeuteille suunnatuissa erilaisissa koulutuksissa. Viimeisin tules-koulutus: Käypähoitosuositus fysioterapeuteille lonkan ja polven fysioterapiaan – koulutus syksyllä 2009.

 

Akupunktiohoitaja. Viimeisin  erikoistumiskoulutukseni on kouluttautuminen akupunktioon ja syventyminen triggeripistehoitoihin. Akupunktio on perinteinen kiinalainen hoitomenetelmä, jonka on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu vaikuttavan neurohormonien ja elimistön omien reflektoristen mekanismien kautta. Erityisesti sidekudosten kipu- ja jännitystiloissa, akupunktio on tehokkaasti vaikuttava hoitomuoto.

 

Kuntouttavat kotikäynnit. Koti on ihmisen paras paikka. Hoitava lääkäri arvioi kotikäynnin tarpeellisuudesta, kun asiakkaan kulkeminen vastaanotolle on hankalaa tai estynyt. Teen kuntoutuskotikäyntejä mm. sotaveteraaneille- ja invalideille. Teen asiakaslähtöistä yhteistyötä kotihoitotiimin ja muiden yhteistyötiimiin kuuluvien kanssa.  

 

 FYSIOTERAPIAN ERIKOISTUMINEN

 Ammatilliset  yhden lukuvuoden (1 v.) kestäneet Pirkanmaan ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot:

      Työfysioterapeutti (työterveyshuollon asiantuntija, 30 op Piramk 2009)

      Psykofyysisen fysioterapian asiantuntija (30 op erik.opinnot Piramk 2008)  

      Tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija (20 ov erik.opinnot Piramk 2006)

      Kehittyvä ja uudistuva kotihoito (20 ov erik.opinnot Piramk 2005)

      Omaneuvoja (terv.huollon palveluohjaaja, 20 ov erik.opinnot Piramk 2003)

 

Ammatilliset jatko-opinnot mm:

      Akupunktio ja triggeripistekurssi fysioterapeuteille I-III, dos. J. Ylinen (2010)

      Tuki- ja liikuntaelinsairauksien käypähoitosuos. fysioterapeuteille (2009)  

      Psykofyysinen fysioterapia -koulutuspäivät (alkaen 2004 alkaen)

      Lantionpohjan toiminta- ja toimintahäiriöt (2004)

      Endoproteesihoitaja (Orton, 3 ov  2004)

 

TYÖFYSIOTERAPEUTTI (työterveyshuollon pätävöitymiskoulutus)

Työfysioterapeutti toimii asiantuntijana työterveyshuollon tiimissä ja toteuttaa pääasiallisesti ennaltaehkäisevää työfysioterapiaa sisältäen mm:
– työpaikkaselvityksiin osallistumisen
– ergonomiset työolosuhdekartoitukset
– työn ja työyhteisön suunnittelu- ja kehittämishankkeisiin ergonomian asiantuntijana osallistumisen
– työ- ja toimintakyvyn sekä työssä kuormittumisen arviointeja
– työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä työyhteisön kanssa osallistumisen
– kuntoutuksen koordinointia sekä kuntoutustarpeen arviointeja
– tietojen antamista työolosuhteista sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä edistämisestä
– yksilö- ja ryhmäohjantaa.