NISKA-PURENTAKLINIKKA

Purentaelinten ongelmia hoidetaan fysioterapian avulla. Fysioterapiassa purentaelinten lihaksia rentoutetaan ja leukaniveliä harjoitetaan erilaisilla liikeharjoituksilla. Apua saattaa löytyä myös lämpö- tai kylmähoidosta, ultraäänestä ja akupunktiosta.

Fysioterapiaan voi tulla hammaslääkärin suosituksesta tai omatoimisesti.

Niskahartiaseudun ja purentaelinten vaivat ovat yleisiä kiputiloja, tietyt sairaudet altistavat purentafysiologisille ongelmille, purentaelimistön toimintahäiriölle (temporomandibular disorder, TMD)   Tavallisimpia oireita ovat leukanivelten äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Usein vaivoihin liittyy päänsärkyä, kasvokipua, korvakipua tai niskahartiaseudun oireita. Purentaelimen ongelmiin liittyvä kipu on luonteeltaan tylppää ja jomottavaa. Sitä esiintyy usein toispuoleisesti ja se on yleisintä aamulla heti heräämisen jälkeen. Suun vinoon avautuminen voi olla merkki leukanivelen pään kulumisesta, leukanivelen välilevyn sijoiltaan menosta tai alaleuan luun toispuoleisesta rakenteellisesta epäsymmetrisyydestä. Leukanivelistä kuuluvan rahinan taustalla on tavallisesti leukanivelen pään kuluminen, mikä on yleensä seurauksena ikääntymisestä tai jonkinasteisesta reumataudista. Leukanivelen naksahdukset puolestaan viittaavat leukanivelen välilevyn sijoiltaan menoon, joka voi olla joko palautuva tai palautumaton. Palautuvassa sijoiltaan menossa välilevy palautuu itsestään paikoilleen ilman hoitoa.  Palautumattomassa sijoiltaan menossa välilevy jää väärään asentoon rajoittaen alaleuan normaalia liikettä ja vaatii aina hoitoa.

Puremalihakset jaetaan suun avaaja- ja sulkijalihaksiin. Potilailla, joilla on jännitystä tai kipua puremalihaksissa, on useasti aristusta tai jännitystä myös kaulan, niskan ja hartioidenkin lihaksissa.  Puremalihasten kipu voi johtua hampaiden yöllisestä narskuttelusta tai tiukkaan yhteen puremisesta eli bruksaamisesta. Yleisimpiä syitä hampaiden narskutteluun ovat purentahäiriö, esimerkiksi epätasapainoinen purenta, perinnöllinen alttius ja stressi.

Purentafysiologinen tutkimus on osa hammaslääkärin tekemää normaalia tarkastusta, jonka tarkoitus on havaita potilaan purentaelimen toimintahäiriöt, arvioida jatkotutkimusten tarpeellisuus ja vaikuttaa toimintahäiriöihin riittävän varhaisessa vaiheessa. Potilaan oireiden ja hammaslääkärin tekemän kliinisen tutkimuksen perusteella arvioidaan potilaan radiologisten tutkimusten kuten leukanivelkuvien tai magneettikuvauksen tarve.

 Purentaelimen hoidossa pyritään kipujen vähentämiseen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseen ja normaalin toiminnan palauttamiseen. Oireita lähdetään yleensä hoitamaan purentakiskolla (stabilisaatiokisko tai repositaatiokisko), tulehduskipu- ja särkylääkkeeillä tai joskus oikomishoidoilla.  Purentaa voidaan tasapainotushioa tarkoituksena on saada ylä- ja alahammaskaarien väliset liikeradat mahdollisimman normaaleiksi.

Purentaelimen toimintahäiriöiden hoidon ennuste on hyvä. Useimpien potilaiden oireet helpottavat edellä mainituilla hoitokeinoilla.

lähde www.tohtori.fi